Privacy Policy

Personvernerklæring

Takk for din interesse for nettbutikken vår. Det er veldig viktig for oss å beskytte personvernet ditt. Nedenfor forklarer vi i detalj hvordan vi behandler informasjonen din.

1. Tilgjengelig informasjon og hosting

Du kan besøke nettstedet vårt uten å oppgi personlig informasjon. Hver gang du laster ned en nettside, lagrer nettserveren bare automatisk en såkalt loggfil som inneholder for eksempel navnet på den nedlastede filen, IP-adressen din, datoen og klokkeslettet for nedlastingen, mengden data som er overført og den forespurte leverandøren (tilgangsinformasjon), og som dokumenterer nedlastingen.

Denne tilgangsinformasjonen evalueres utelukkende for å sikre at nettstedet fungerer problemfritt og for å forbedre vårt tilbud. Dette er av hensyn til våre viktige legitime interesser i riktig presentasjon av tilbudet vårt. All tilgangsinformasjon vil bli slettet innen syv dager etter besøket på nettstedet.

Hostingtjenestene til en tredjepartsleverandør
Som en del av behandlingen av informasjon på våre vegne, tilbyr en tredjepartsleverandør tjenestene for hosting og presentasjon av nettstedet. Dette er av hensyn til våre viktige legitime interesser i riktig presentasjon av tilbudet vårt. All informasjon beskrevet nedenfor i forbindelse med bruk av dette nettstedet eller i bestemte formularer i nettbutikken behandles på serverne til denne leverandøren. Behandling på andre servere skjer bare innenfor rammen som er beskrevet her.

Denne tjenesteyteren skal være etablert i en medlemsstat i Den europeiske union eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

2. Innsamling og bruk av opplysninger for oppfylling av kontrakten og åpning av kundekonto

Vi samler inn personopplysninger når du frivillig oppgir disse i forbindelse med bestillingen din, ved kontakt med oss (f.eks. via kontaktskjema eller e-post) eller ved åpning av kundekonto. Obligatoriske avmerkingsbokser er merket som sådan, da vi i disse tilfellene trenger informasjonen for å oppfylle avtalen, eller for å behandle din kontakthenvendelse, eller for å åpne kundekontoen, og fordi du, uten å angi dette, ikke kan legge inn en bestilling og/eller åpne en konto, akkurat som du ikke kan sende kontaktskjemaet. Opplysningene som samles inn fremkommer i skjemaene det gjelder. Vi bruker informasjonen du har gitt oss til å fullføre avtalen og behandle dine henvendelser. Når avtalen er fullført eller kundekontoen din er slettet, vil opplysningene dine bli begrenset med hensyn til videre behandling og slettet etter utløpet av skatte- og handelsrettslige oppbevaringsperioder, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av opplysningene dine eller vi har forbeholdt oss retten til videre behandling av opplysningene, som er fastsatt i loven og som vi informerer deg om i denne erklæringen. Kundekontoen din kan slettes når som helst. Dette kan gjøres enten ved å sende en melding til kontakten oppført nedenfor eller gjennom en funksjon i kundekontoen for dette formålet.

3. Videreformidling av opplysninger

For å oppfylle avtalen vil vi utlevere opplysningene dine til postordreselskapene som er ansvarlige for leveransen, i den grad dette er nødvendig for levering av varene. Avhengig av hvilken betalingstjenesteyter du velger i løpet av bestillingen, vil vi videresende betalingsinformasjonen som er samlet inn for dette formålet til kredittinstitusjonen som er ansvarlig for betalingen, og, hvis aktuelt, til betalingstjenesteyterne som er utpekt av oss eller til betalingstjenesteyteren som er valgt. De valgte betalingsleverandørene samler også til dels inn denne informasjonen selv hvis du ikke oppretter en konto der. I dette tilfellet må du registrere deg hos betalingsleverandøren under bestillingen. I så fall får trer berørte betalingstjenesteyters personvernerklæring i kraft.

Utlevering av opplysninger til transportøren
Hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke under eller etter bestillingen, vil vi på dette grunnlaget videresende e-postadressen og telefonnummeret ditt til den valgte transportøren, slik at de kan kontakte deg før forsendelse for varsling eller planlegging i forbindelse med leveransen.

Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved å sende en melding til kontakten beskrevet nedenfor eller direkte til transportleverandøren via kontaktadressen som er angitt nedenfor. Etter tilbakekalling av samtykket sletter vi opplysningene dine som er oppgitt her, med mindre du uttrykkelig har samtykket i videre bruk av opplysningene dine, eller vi har forbeholdt oss retten til videre behandling av opplysningene, som er lovpålagt og som vi informerer deg om i denne erklæringen.

GLS Denmark A/S
Kokmose 3
6000 Kolding

4. Nyhetsbrev på e-post

E-postmarkedsføring med registrering for nyhetsbrev
Når du registrerer deg for nyhetsbrevet vårt, bruker vi informasjonen du oppgir som er nødvendig til dette formålet, eller spesifikt oppgitt av deg, slik at vi kan sende deg e-port-nyhetsbrevet vårt fortløpende på grunnlag av ditt samtykke.

Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet. Dette kan gjøres enten ved å sende en melding til kontakten som er oppført nedenfor eller via en dedikert lenke i nyhetsbrevet. Etter avmelding sletter vi e-postadressen din, med mindre du uttrykkelig har samtykket i videre bruk av opplysningene dine, eller vi har forbeholdt oss retten til videre behandling av opplysningene, som er lovpålagt og som vi informerer deg om i denne erklæringen.

E-postmarkedsføring uten å registrere deg for nyhetsbrev og din rett til å protestere
Når vi mottar e-postadressen din i forbindelse med salg av et produkt eller en tjeneste, og du ikke har motsatt deg det, forbeholder vi oss retten til å sende deg tilbud på produkter som ligner de som allerede er kjøpt fra vårt sortiment, via e-post med jevne mellomrom. Dette gjøres av hensyn til våre viktige legitime interesser i et krav mot våre kunder.
Du kan når som helst protestere mot bruken av e-postadressen din ved å sende en melding til kontakten som er beskrevet nedenfor eller via en dedikert lenke for dette formålet i reklame-e-posten, uten å måtte betale andre kostnader enn videresendingskostnader basert på grunnleggende takster.

Nyhetsbrev sendes i forbindelse med en behandling på våre vegne via en tjenesteleverandør som vi har videresendt adressen din til.

Denne tjenesteleverandøren er lokalisert i USA og er sertifisert i henhold til EU-USA Privacy Shield. Du kan se et aktuelt sertifikat her. På grunnlag av denne avtalen med USA har EU-kommisjonen fastslått at selskaper som er sertifisert i henhold til Privacy Shield, har et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse.

5. Informasjonskapsler og nettanalyse

For å gjøre besøket på nettstedet vårt attraktivt og for å tillate bruk av ulike funksjoner for å vise relevante produkter eller for å utføre markedsundersøkelser, bruker vi såkalte informasjonskapsler på ulike sider. Dette er av hensyn til våre viktige legitime interesser i optimalisert presentasjon av tilbudet vårt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres automatisk på enheten din. Noen av informasjonskapslene vi bruker, slettes igjen etter nettleserøkten, dvs. når du lukker nettleseren (såkalte økt-informasjonskapsler). Andre informasjonskapsler lagres på enheten din i lang tid, slik at vi kan gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk (faste informasjonskapsler). Lagringens varighet vises i oversikten i innstillinger for informasjonskapsler i nettleseren. Du kan stille inn nettleseren din til å varsle deg når informasjonskapsler plasseres og til å bestemme om du vil godta dem individuelt, godta informasjonskapsler i spesifikke tilfeller eller generelt ekskludere informasjonskapsler. Hver nettleser er forskjellig i hvordan den administrerer innstillinger for informasjonskapsler. Dette forklares i den enkelte nettlesers hjelpemeny, hvor du får beskjed om hvordan du endrer innstillingene for informasjonskapsler. Disse finner du for den respektive nettleseren under følgende lenker:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
Safari™: https://support.apple.com/en-gb/HT201265 
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647 
Firefox™ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 
Opera™: https://help.opera.com/en/opera36/set-web-preferences 

 

Ved å ikke godta informasjonskapsler kan nettstedets funksjon svekkes.

Dette nettstedet bruker også, i forbindelse med bruk av Google Analytics (se nedenfor), den såkalte DoubleClick-informasjonskapselen, som gjør det mulig å gjenkjenne nettleseren din når du besøker andre nettsteder. Dette gjøres av hensyn til våre viktige legitime interesser i optimal markedsføring av vårt nettsted. Informasjonen om besøket på dette nettstedet som genereres automatisk av informasjonskapsler, overføres til en server hos Google i USA og lagres der. IP-adressen reduseres ved å aktivere IP-anonymiseringen på dette nettstedet før den overføres innen Den europeiske unions medlemsstater eller i andre stater som er parter i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Kun i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server i USA og forkortet der. Den anonymiserte IP-adressen som nettleseren sender i forbindelse med Google Analytics, vil ikke bli knyttet til annen informasjon fra Google.

Google vil bruke denne informasjonen til å utarbeide rapporter om nettsideaktivitet og til å generere ytterligere tjenester knyttet til bruken av nettstedet. Dette gjøres av hensyn til våre viktige legitime interesser i optimal markedsføring av vårt nettsted. På samme måte kan Google overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette er påkrevd ved lov, eller hvis tredjeparter behandler denne informasjonen på vegne av Google.
Google Double Click er et tilbud fra Google LLC. (www.google.de).
Google LLC har hovedkontor i USA og er sertifisert i henhold til EU-USA Privacy Shield. Du kan se et aktuelt sertifikat her. På grunnlag av denne avtalen med USA har EU-kommisjonen fastslått at selskaper som er sertifisert i henhold til Privacy Shield, har et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse.

Du kan deaktivere DoubleClick-informasjonskapselen via denne lenken. I tillegg kan du få informasjon hos Digital Advertising Alliance om hvordan informasjonskapsler plasseres, og gjøre innstillinger i henhold til dette. Til slutt kan du stille inn nettleseren din til å varsle deg når informasjonskapsler plasseres og til å bestemme om du vil godta dem individuelt, eller godta informasjonskapsler i spesifikke tilfeller eller generelt ekskludere informasjonskapsler. Ved å ikke godta informasjonskapsler kan nettstedets funksjon svekkes.

Bruk av Google (Universal) Analytics for nettanalyse
Analysen av dette nettstedet gjøres ved hjelp av Google (Universal) Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google LLC (www.google.de). Dette er av hensyn til våre viktige legitime interesser i optimalisert presentasjon av tilbudet vårt. Google (Universal) Analytics bruker metoder som gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet, for eksempel informasjonskapsler. Informasjonen som samles inn automatisk om din bruk av dette nettstedet, overføres vanligvis til en server hos Google i USA og lagres der. IP-adressen reduseres ved å aktivere IP-anonymiseringen på dette nettstedet før den overføres innen Den europeiske unions medlemsstater eller i andre stater som er parter i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Kun i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server i USA og forkortet der. Den anonymiserte IP-adressen som nettleseren sender i forbindelse med Google Analytics, vil ikke bli knyttet til annen informasjon fra Google.

Google LLC har hovedkontor i USA og er sertifisert i henhold til EU-USA Privacy Shield. Du kan se et aktuelt sertifikat her. På grunnlag av denne avtalen med USA har EU-kommisjonen fastslått at selskaper som er sertifisert i henhold til Privacy Shield, har et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse.

Du har muligheten til å forhindre at informasjon som genereres av informasjonskapselen knyttet til din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din), blir sendt til og behandlet av Google ved å laste ned og installere nettlesertillegget under følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no

Bruk av Google Adwords konverteringssporing
Vi bruker det nettbaserte markedsføringsprogrammet «Google AdWords» og Konverteringssporing i forbindelse med Google AdWords. Google Konverteringssporing er en analysetjeneste fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; «Google»).
Når du klikker på en annonse som er aktivert av Google, plasseres en informasjonskapsel for konverteringssporing på datamaskinen din. Disse informasjonskapslene har begrenset gyldighet, inneholder ingen personlig identifiserbar informasjon og kan derfor ikke brukes til personlig identifikasjon. Når du besøker visse nettsider på nettstedet vårt og informasjonskapselen ennå ikke er utløpt, kan Google og vi registrere at du har klikket på annonsen og er blitt omdirigert til denne siden.
Hver Google AdWords-kunde mottar en egen informasjonskapsel. Dermed er det ingen mulighet for at informasjonskapsler kan spores via AdWords-kunders nettsteder. Formålet med informasjonen som innhentes ved hjelp av informasjonskapselen for konvertering, er å utarbeide konverteringsstatistikk for AdWords-kunder som har bestemt seg for å bruke konverteringssporing. I denne sammenhengen blir kundene fortalt det totale antallet brukere som har klikket på annonsen deres, og som har blitt omdirigert til en side med en Konverteringssporing-kode. De mottar imidlertid ingen informasjon som kan tilskrives brukere personlig.
Hvis du ikke ønsker å delta i sporing, kan du motsette deg bruken av informasjonskapsler ved å hindre installasjon av informasjonskapsler via en tilsvarende innstilling i nettleserprogramvaren (deaktiveringsalternativ). De er derfor ikke inkludert i statistikken for konverteringssporing. Hvis du vil se mer informasjon og Googles personvernerklæring, kan du gå til: http://www.google.da/policies/privacy/

Bruk av Hotjar
På dette nettstedet samles og lagres informasjon ved hjelp av teknologier fra Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (www.hotjar.com) for markedsførings- og optimaliseringsformål. På grunnlag av denne informasjonen kan brukerprofiler settes opp under et pseudonym.
For nettsporingsverktøyet Hotjar registreres tilfeldig valgte individuelle besøk (kun med anonymisert IP-adresse). Dette genererer en protokoll for musebevegelser og klikk med det formål å prøve individuelle besøk på nettstedet og utlede potensielle forbedringer på nettstedet.
Informasjonen som samles inn med Hotjar-teknologiene, brukes ikke med mindre det foreligger et separat samtykke fra den berørte personen til å identifisere den besøkende personlig på dette nettstedet, og informasjonen er ikke knyttet til personopplysninger via innehaveren av pseudonymet.
Hvis du ikke ønsker registrering, kan du deaktivere den for nettleseren du nettopp brukte under følgende lenke: www.hotjar.com/opt-out

6. Annonsering via markedsføringsnettverk

Google AdWords Remarketing
Vi annonserer for dette nettstedet gjennom Google Adwords i Googles søkeresultater og på tredjeparts nettsteder. Dette betyr at når du besøker nettstedet vårt, settes det opp en såkalt «remarketing-informasjonskapsel» fra Google, slik at det automatisk er mulig å lage interessebasert annonsering ved hjelp av en pseudonym informasjonskapsel-ID og på grunnlag av sidene du besøker. Dette gjøres av hensyn til våre viktige legitime interesser i optimal markedsføring av vårt nettsted.

I tillegg vil behandlingen av informasjon kun finne sted hvis du har samtykket i at Google knytter nett- og app nettlesingsloggen til Google-kontoen din, og informasjon fra Google-kontoen din kan brukes til å individualisere annonser som du ser på nettet. Hvis du er logget på Google mens du besøker nettstedet vårt, bruker Google informasjonen din med Google Analytics-informasjon for å sette opp og definere målgruppelister for remarketing på tvers av enheter. Dette betyr at personopplysningene dine fra Google er midlertidig koblet til Google Analytics-data for å opprette målgrupper.

Google AdWords Remarketing er et tilbud fra Google LLC (www.google.de). Google LLC har hovedkontor i USA og er sertifisert i henhold til EU-USA Privacy Shield. Du kan se et aktuelt sertifikat her. På grunnlag av denne avtalen med USA har EU-kommisjonen fastslått at selskaper som er sertifisert i henhold til Privacy Shield, har et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse.

Du kan deaktivere remarketing-informasjonskapselen via denne lenken. I tillegg kan du få informasjon hos Digital Advertising Alliance om hvordan informasjonskapsler plasseres og gjøre innstillinger i henhold til dette.

Bruk av Facebook Custom Audience for nettanalyse 
Dette nettstedet samler inn og lagrer informasjon ved hjelp av teknologier fra Facebook Inc. (https://www.facebook.com/business/a/online-sales/custom-audiences-website), og på grunnlag av dette registreres brukerprofiler med pseudonymer. Disse brukerprofilene tjener til analyse av brukeratferd og evalueres med henblikk på forbedring og behovsorientert utforming av tilbudet vårt. Informasjonskapsler kan plasseres for dette formålet. Dette er små tekstfiler som lagres lokalt på den besøkendes enhet, og dermed gjør det mulig å gjenkjenne den besøkende ved neste besøk på nettstedet vårt. De pseudonymiserte brukerprofilene skal ikke knyttes til personopplysningene til innehaveren av pseudonymet uten særskilt uttrykkelig samtykke.

Hvis du ønsker å protestere mot bruken av Facebook Website Custom Audiences, kan du gjøre dette under https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ .

 

7. Innsending av evalueringspåminnelser via e-post

Evalueringspåminnelse via Trusted Shops
Hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke under eller etter bestillingen, vil vi sende e-postadressen din til Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln (www.trustedshops.de), som deretter sender deg en evalueringspåminnelse via e-post.

Dette samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved å sende en melding til kontakten oppført nedenfor eller direkte til Trusted Shops.

8. Kontakter og dine rettigheter

Du har rett til å bli varslet gratis om opplysninger vi har lagret om deg, samt rett til korreksjon, begrensning av behandling, dataportabilitet eller sletting av disse opplysningene.

Hvis du har spørsmål om innsamling, behandling eller bruk av personopplysningene dine, om data, korreksjon, sperring eller sletting av data eller om tilbaketrekking av samtykke eller innvendinger mot en bestemt bruk av opplysningene, kan du kontakte oss direkte via kontaktopplysningene i kolofonen.

I tillegg har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndighet for personvern.

********************************************************************
Rett til å protestere
Hvis vi, av hensyn til viktige legitime interesser, behandler personopplysninger som forklart ovenfor, kan du protestere mot fremtidig behandling. Hvis behandlingen skjer med henblikk på direkte markedsføring, kan du utøve denne retten når som helst som beskrevet ovenfor. Hvis behandlingen er for andre formål, har du bare rett til å protestere på grunnlag knyttet til din spesielle situasjon.

Etter å ha brukt din rett til å protestere, vil vi ikke lenger behandle dine personopplysninger for disse formålene, med mindre vi kan påvise overbevisende legitime grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller dersom behandlingen er nødvendig for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

Dette gjelder ikke når behandlingen skjer med henblikk på direkte markedsføring. I så fall vil vi ikke behandle personopplysningene dine videre for dette formålet.

********************************************************************