Salgs- og leveringsbetingelser

Mascot International Norge AS


Salgs- og leveringsbetingelser

Vilkårene må leses nøye før du bruker nettstedet. All informasjon (inkludert de nåværende betingelsene) på nettsiden og i forbindelse med plassering av bestillingen er på dansk, og avtalen er inngått på dansk. Disse vilkår og betingelser aksepteres av deg når du legger inn bestillinger og vil være tilgjengelige på nettstedet til enhver tid, og kan rekvireres ved henvendelse til Mascot International Norge AS via e-post eller vanlig post.

1. DIN KONTO
Hvis du bruker dette nettstedet, er du ansvarlig for å holde påloggingen og passordet til kontoen din konfidensiell og for å begrense tilgangen til datamaskinen slik at det ikke er uautorisert tilgang til kontoen din. Du tar ansvar for alle aktiviteter som foregår under din konto og passord. Du må ta nødvendige forholdsregler for å sikre at passordet er konfidensielt og sikkert. Hvis du mistenker at andre har fått tak i passordet ditt eller at passordet blir brukt av andre enn deg, ber vi deg gi oss beskjed umiddelbart.

Kontroller at informasjonen du har oppgitt til oss er korrekt og fullstendig, og informer oss umiddelbart dersom det skjer endringer i denne informasjonen etter at du har registrert deg.

Mascot International Norge AS forbeholder seg retten til å nekte tilgang til nettstedet, stenge en konto, fjerne eller redigere innhold eller kansellere bestillinger etter eget skjønn. Hvis vi kansellerer en bestilling, vil ikke beløpet kreves inn.

2. MOTTAK AV BESTILLINGER OG INNGÅELSE AV AVTALE

2.1 BESTILLINGSPROSEDYRE
Når du legger inn bestillingen din for å kjøpe en vare fra nettstedet, vil vi sende deg en bekreftelses-e-post som bekrefter mottak av bestillingen og inneholder all informasjon om bestillingen din. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå bekreftelsen og varsle Mascot International Norge AS dersom bestillingsbekreftelsen, etter din mening, ikke samsvarer med bestillingen. Vi oppfordrer deg til å lagre og eventuelt skrive ut bestillingsbekreftelsen.


Bestillingen din er et tilbud til oss om at du vil kjøpe en vare. Kjøpet aksepteres av oss når vi sender varen til deg og du mottar en bekreftelse på forsendelsen via e-post, eller når vi varsler deg om at varen er klar for henting.  Du har vår fulle aksept av bestillingen når vi har sendt deg en e-post med bekreftelse på forsendelsen. Når du legger inn en bestilling, ber du om å inngå en avtale med Mascot International Norge AS. Mascot International Norge AS har eierskap til varen inntil du har betalt hele beløpet for varen og Mascot International Norge AS har mottatt beløpet.

2.2 FAKTURA
Umiddelbart etter at bestillingen er sendt, vil Mascot International Norge AS sende deg en faktura via e-post.

3. PRISER OG BETALING

3.1 PRISER OG VALUTA
Gjeldende pris er den som er angitt på nettstedet ved siden av varen på bestillingsdagen. Varen gjøres opp i DKK, og alle priser, skatter og kostnader er oppgitt i DKK på nettside, bestillingsbekreftelse og faktura.

Prisene er oppgitt inkludert avgifter og med eller uten mva. som angitt ved prisen.


3.2 LEVERINGSKOSTNADER
Hvis varene skal leveres til en angitt adresse, må det legges til et beløp for å dekke fraktkostnader. Fraktkostnadene vil bli oppgitt i bestillingssammendraget, som er bekreftet av deg og oppgis også i bestillingsbekreftelsen som sendes via e-post.

Hvis varen hentes hos Mascot International Norge AS, påløper ingen leveringskostnader.

3.3 BETALING MED KORT
Betaling kan gjøres med de anerkjente kortene som vises på nettstedet. Beløpet trekkes først fra kortet når varen er sendt.

Betalinger på nettsiden håndteres av Pensio A/S. Pensio A/S sin betalingsløsning er basert på SSL-standarden, hvilket betyr at informasjonen gitt i forbindelse med betalingstransaksjonen er beskyttet ved hjelp av kryptering. Kort- og kontoinformasjon videresendes kryptert for innløsning og validering, og informasjonen vil ikke registreres eller lagres på annen måte av Mascot International Norge AS.

3.4 FORSINKET BETALING
Betalingen forfaller til betaling ved forsendelse av varen og forsendelsen skjer under forutsetning av at det er dekning for betalingen på betalingskortet som brukes.
Ved forsinket betaling, for eksempel fordi det fakturerte beløpet ikke kan trekkes fra kontoen, eller du urettmessig stopper eller krever at betalingen skal tilbakeføres, påløper et purregebyr på 100 DKK per purring. Selger utsteder imidlertid maksimalt tre purrebrev, deretter går kravet til inkasso.
Renter for forsinket betaling påløper fra betalingstidspunktet i henhold til rentelovens regler, inntil betalingen utføres.

4. LEVERING

4.1 LEVERINGSTID
Vår normale leveringstid beregnes til 3–5 virkedager. Siden Mascot International Norge AS ikke kan garantere lokale leveringsforhold, kan vi ikke med sikkerhet fastslå når varen vil bli levert på denne adressen.

Hvis forsendelsen av de bestilte varene er forsinket, vil Mascot International Norge AS varsle deg så snart som mulig på den e-postadressen du har oppgitt.

5. ANGRERETT

5.1. 14 DAGERS ANGRERETT
Hvis du angrer på kjøpet, har du full returrett i 14 dager etter mottak av varen. Varer som er i tilnærmet samme stand og mengde som de ble mottatt, kan dermed returneres til Mascot International Norge AS på adressen som er oppgitt i punkt 5.3. Alle deler av varen, inkludert merkelapper, osv. må returneres. Du må gjerne inspisere og prøve produktet.


Retur kan gjøres ved at du:

  1. selv returnerer varen til returadressen til Mascot International Norge AS innen 14 dager etter mottak av varen,
  2. leverer varen til forsendelse til [% variable_ep_name%] hos et fraktfirma innen 14 dager etter at du mottok varen (Du bør skaffe dokumentasjon på at forsendelsen er levert), eller
  3. ikke mottar varen når den ankommer eller ikke henter varen på postkontoret, hos [% variable_ep_name%], osv.

Ettersom originalemballasjen i noen tilfeller utgjør en betydelig del av varenes verdi, kan det bety at varene ikke kan anses å ha blitt returnert i stort sett samme stand og mengde dersom emballasjen ikke følger med. Du bærer risikoen for at de returnerte varene er riktig pakket. Du oppfordres derfor til å beholde emballasjen til du er sikker på at du vil beholde varen.


5.2 RETUR
Varer som returneres skal ledsages av enten bestillingsbekreftelse, faktura eller lignende dokumentasjon i original eller kopi.

Du er ansvarlig for fraktkostnader forbundet med retur av varen.
Beløpet du har betalt for den aktuelle varen, inkludert leveringskostnader, vil bli refundert etter at varen er returnert. Beløpet vil bli returnert umiddelbart etter at Mascot International Norge AS har mottatt varen og hatt muligheten til å sjekke varen, noe som vanligvis vil bli gjort innen 30 dager etter mottak av varen.
Beløpet vil bli satt inn på det kreditt- eller debetkortet du brukte da du bestilte
Vær oppmerksom på at det kan ta opptil 30 dager før du ser beløpet på kontoutskriften din. Tidsrammen avhenger av kredittkortleverandøren eller banken din.
Hvis du har ytterligere spørsmål eller trenger hjelp, må du gjerne kontakte oss,

5.3 RETURADRESSE
Henvendelser angående angrerett eller retur av varer kan gjøres via følgende adresse og kontaktinformasjon:

Mascot International Norge AS
Postbox 2013, Strømsø, 3003 Drammen

eller

E-postadresse: info@mascot.no
Telefon: (+47) 319 00000


6. REKLAMASJON - FEIL OG MANGLER

6.1 GENERELT
Vi oppfordrer deg til å gjennomgå og undersøke varer umiddelbart etter mottak, inkludert å kontrollere om varen er skadet og at den samsvarer med den bestilte varen.


6.2 24 MÅNEDERS REKLAMASJONSFRIST PÅ ALLE VARER
Du har 24 måneders reklamasjonsrett på alle varer, og kan dermed ikke påberope deg feil og mangler som dukker opp senere enn 24 måneder etter levering av varene.

Eventuelle feil eller mangler ved det som er mottatt skal påberopes innen rimelig tid etter at de ble, eller burde ha blitt oppdaget. Hvis en reklamasjon blir fremsatt innen to måneder etter at mangelen ble oppdaget, vil klagen alltid være rettidig.

Reklamasjonsretten gjelder bare for feil og mangler ved varen som var til stede på leveringstidspunktet, og ikke for feil og skader, inkludert slitasje, som oppstår som følge av feil bruk i strid med bruker-/vedlikeholdsinstruksjonene, eller at varen skades etter mottak.

6.3 REKLAMASJON OG RETUR
Retur av varer med defekter eller mangler, inkludert i forbindelse med reparasjoner eller bytte, er for Mascot International Norge ASs regning, men på egen risiko, og du rådes derfor til alltid å pakke varene sikkert ved retur. I forbindelse med returen må du informere om hva feilen eller mangelen er, og du oppfordres til å legge ved en kopi av bestillingsbekreftelsen og/eller fakturaen.

Retur eller reklamasjon skal skje til adressen som er oppgitt under punkt 5.3.

6.4 REPARASJON OG BYTTE
Dersom det innen fristen som er oppgitt under punkt 6.2 viser seg at varene er defekte eller mangelfulle, og klagen fremsettes til rett tid, har Mascot International Norge AS som utgangspunkt valget mellom å:
1. utbedring av mangelen,
1.levering av en annen vare som er i samsvar med avtalen (bytte),
1. en passende reduksjon i kjøpesummen, eller
1. heving av kjøpet, dersom mangelen ikke er ubetydelig.

Du kan ikke kreve utbedring eller bytte hvis dette er umulig eller vil påføre Mascot International Norge AS uforholdsmessig store kostnader.
Dersom Mascot International Norge AS tilbyr utbedring eller bytte, kan du ikke kreve avslag i kjøpesummen eller annullere kjøpet.

Mascot International Norge AS skal oppfylle kravene til utbedring av feil innen rimelig tid. Hvis dette ikke skjer, kan du kreve en passende reduksjon i kjøpesummen, kansellering av kjøpet eller bytte.
Hvis utbedring ikke er mulig, vil Mascot International Norge AS i stedet refundere kjøpesummen inkludert eventuelle dokumenterte kostnader forbundet med returen.

6.5 ANSVAR
Mascot International Norge AS påtar seg intet ansvar overfor deg annet enn det som er angitt i de ovennevnte avsnittene. Mascot International Norge AS skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for indirekte tap, inkludert tap av data eller følgeskader.


7. PERSONOPPLYSNINGER
Les vår personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi bruker opplysningene dine.


8. OPPHAVSRETT, JURIDISK MERKNAD OG DATABASERETTIGHETER
Hele innholdet på nettstedet og kompileringen av innholdet som f.eks. tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder og programvare tilhører Mascot International Norge AS eller innholdsleverandører (inkludert Mascot International Norge AS) og er beskyttet av europeiske og internasjonale lover om opphavsrett og databaserettigheter.

All programvare som brukes på nettstedet tilhører Mascot International Norge AS eller programvareleverandører og er beskyttet av europeiske og internasjonale lover om opphavsrett.
Du kan ikke ta utdrag av og/eller gjenbruke noen del av nettstedets innhold uten skriftlig forhåndssamtykke fra Mascot International Norge AS. Særlig kan du ikke benytte datautvinning, roboter eller lignende datainnsamlings- og utvinningsverktøy (hverken én eller flere ganger) med det formål å benytte noen del av nettstedet. Videre kan du ikke opprette og/eller publisere din egen database som inneholder viktige deler av nettstedet (f.eks. våre priser eller produktlister).


9. ENDRINGER I TJENESTER ELLER TILLEGG TIL VILKÅRENE
Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer på nettstedet vårt, forretningsretningslinjer og vilkår og betingelser når som helst. Din bruk av nettstedet og dine bestillinger er underlagt retningslinjene og vilkårene som gjelder når du bruker nettstedet eller når du bestiller varer fra oss, med mindre loven krever en endring av disse retningslinjene og vilkårene (i så fall vil disse endringene også gjelde for dine tidligere bestillinger). Hvis noen av disse betingelsene er ugyldige eller ikke kan håndheves av en eller annen årsak, vil den aktuelle betingelsen bli utskilt fra betingelsene og dermed ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de andre betingelsene.


10. HENDELSER UTENFOR VÅR KONTROLL
Mascot International Norge AS eller Mascot International Norge AS kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller manglende overholdelse av våre forpliktelser i henhold til disse betingelsene dersom forsinkelsen eller manglende overholdelse skyldes en hendelse utenfor vår kontroll. Denne betingelsen påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.


11.  LOVVALG OG JURISDIKSJON
Din bruk av nettstedet, ethvert kjøp du gjør på nettstedet og disse vilkår og betingelser er underlagt dansk lov og anses å være gjort i Danmark. Du samtykker, slik vi samtykker, i å være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til de danske domstolene. Dansk lov gjelder for Dankort-transaksjoner.

Disse betingelsene påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.


12. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR NÆRINGSDRIVENDE
Ovennevnte salgs- og leveringsbetingelser gjelder også for næringsdrivende, med følgende endringer, med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig.


12.1 ANGRERETT
Det er ingen angrerett for næringsdrivende.


12.2 REKLAMASJONSRETT
Det gjelder en ett års garanti fra datoen for den opprinnelige fakturaen. Bytte eller reparasjon fører ikke til en ny ett års garantiperiode.


12.3 BETALING
Hvis varene ikke er betalt med betalingskort på bestillingstidspunktet, gjelder de generelle betalingsvilkårene som er avtalt mellom Mascot International Norge AS og kunden.


13. ADMINISTRASJON AV NETTSTEDET

https://www.mascotwebshop.no/00000 administreres og vedlikeholdes av Mascot International Norge AS, Postbox 2013, Strømsø, 3003 Drammen og Mascot International A/S CVR-nr: 13 86 33 85 i forening. For mer informasjon om Mascot International A/S, besøk www.mascot.dk

Velg din MASCOT-forhandler for å se salgs- og leveringsbetingelser.

 

Mascot International Norge AS