Returnering og returrett

Vil du returnere bestillingen din?

Det er enkelt å returnere produkter* som er kjøpt gjennom MASCOT® WebShop. Følg disse enkle trinnene, og du kan raskt fortsette med arbeidet. Du må returnere produktene innen 14 dager.

1) Klikk her og be om et returskjema. Du vil motta returskjemaet i en e-post. 2) Send returskjemaet til forhandleren din. 3) Forhandleren vil gjennomgå returen din. 4) Hvis returen blir godkjent, får du pengene tilbake.

* Det er ikke mulig å returnere produkter med trykk, med mindre det er feil på produktet, f.eks. et feiltrykk eller hvis produktet er skadet.

 

Angrerett

Du har rett til å kansellere denne avtalen uten begrunnelse innen 14 dager.

Angrefristen er 14 dager fra den dagen du eller en tredjepart utpekt av deg som ikke er transportør, har tatt den siste varen i besittelse.

For å utøve din angrerett, må du varsle oss (Mascot International Norge AS, Postbox 2013, Strømsø, 3003 Drammen, Danmark, E-post: info@mascot.no, Telefon: (+47) 319 00000) ved en utvetydig uttalelse (f.eks. et brev sendt med post, faks eller e-post) om din beslutning om å kansellere denne avtalen. Her kan du bruke standard angreskjema. Det er imidlertid ikke obligatorisk å bruke det.

Du kan også fylle ut og sende standard angreskjema eller enhver annen entydig erklæring elektronisk på vår nettside https://www.mascotwebshop.dk/Category/ReturnForm. Hvis du benytter deg av dette alternativet, vil vi umiddelbart (f.eks. via e-post) sende deg en bekreftelse på mottak av denne kanselleringen.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender melding om utøvelsen av angreretten før utløpet av angrefristen.

Konsekvenser av å benytte angrefristen

Når du kansellerer denne avtalen, er vi forpliktet til umiddelbart å returnere alle betalinger vi har mottatt, inkludert leveringskostnaden (med unntak av tilleggskostnadene som følge av å velge en annen leveringsmetode enn den mest fordelaktige standardleveransen som tilbys av oss), og senest 14 dager fra den dagen varselet om din kansellering av denne avtalen ble mottatt av oss. I forbindelse med denne refusjonen vil vi bruke de samme betalingsmetode som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg. Det blir under ingen omstendigheter beregnet gebyrer på grunn av denne refusjonen. Vi kan nekte refusjon inntil vi enten har mottatt varene tilbake eller du har gitt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som kommer først.

Du er forpliktet til å returnere eller overlevere varene til oss eller til Mascot International Norge AS Postbox 2013, Strømsø, 3003 Drammen uten forsinkelse og senest innen 14 dager fra den dagen du varsler oss om kanselleringen av denne avtalen. Tidsfristen overholdes når du sender varene før utløpet av 14-dagersfristen. Du bærer de direkte kostnadene ved retur av varene. Du må kun dekke eventuelle verdiforringelser av varene hvis dette skyldes din håndtering av varene som ikke er nødvendig for undersøkelsen av varenes art, egenskaper og funksjon.

Angreretten skal ikke gjelde for følgende avtaler:

  • Avtaler om levering av varer som ikke er prefabrikkert, og hvis utfylling avhenger av forbrukerens individuelle valg eller beslutning, eller som har fått et tydelig personlig preg.